Du er her: Forside / Om MaP

Hvad er MaP?

Projektet MaP – Mathematik mit Perspektive/Matematik med Perspektiv er et dansk-tysk fællesprojekt, der støttes af EU inden for rammerne af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling. MaP begyndte i 2011, og forløber over tre år. Der er tale om et enestående samarbejde mellem alle centrale videnskabelige uddannelsesinstitutioner i regionen Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N og skal – skræddersyet til regionen – medvirke til udviklingen af et vedvarende støtteprogram for matematik, som gennem overvindelse af uddannelsespolitiske landegrænser videreudvikler og integrerer succesrige koncepter.

Matematisk kompetence er ud over kompetencer i læsning og skrivning en grundlæggende forudsætning for en succesfuld erhvervsudøvelse. Mangler inden for dette område er derfor en væsentlig årsag til, at der savnes fagfolk inden for det matematiske, informationsteknologiske, naturvidenskabelige og tekniske område (MINT). På regionalt niveau nedsætter det manglende udbud af fagfolk desuden chancerne for tiltrækning af moderne virksomheder og dermed for en fremtidssikret økonomisk udvikling af regionen. Her skal projektet MaP levere nogle løsninger. Projektet fokuserer på videreudviklingen af uddannelses- og videreuddannelsestilbuddne for lærere med henblik på en grænseoverskridende implementering og professionalisering, der også vil inddrages i den uddannelsespolitiske debat. Hermed forventes en vedvarende forbedring af den matematiske uddannelse og samtidig støttes professionaliseringen af efter- og videreuddannelserne på uddannelsesområdet.

Nyheder
MaP afslutningsarrangement i Sønderborg
Sønderborg, 28. maj 2014
Mere...
Matematikundervisning udenfor klasseværelset
Skolen ud i verden – og verden ind i skolen
Mere...
MaP-brochure til matematik og job
Kiel, juli 2014
Mere...
Rapport: Lektiecafémodellen og inklusion
Odense, januar 2014
Mere...
MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken
Kiel, december 2013
Mere...
Flere nyheder