Du er her: Forside / Om MaP / Formål med projektet

Formål med projektet

Det overordnede formål er en forbedring af det matematiske uddannelsesniveau i befolkningen. Herved skabes der bedre forudsætninger for at afhjælpe manglen på faguddannede til moderne stillinger, der kræver en MINT- baggrund, og samtidig en vedvarende forbedring af betingelserne for den økonomiske udvikling i regionen Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.. Den centrale strategi i projektet er at  øge professionaliseringen af uddannelses- og videreuddannelsestilbuddene for lærere samt pædagoger i børneinstitutioner, som skal opnås ved hjælp af direkte aktiviteter. Derudover skal der i de landeoverskridende delprojekter initieres en udvikling af nye innovative koncepter til kvalitetsforøgelse af uddannelses- og videreuddannelsestilbuddene inden for programområdet, der bl.a. har til formål at videreudvikle det mere uformelle efteruddannelsesområde til en professionel beskæftigelsessektor.

Projektets konkrete tiltag er struktureret i seks emnerelaterede og efter hinanden afstemte arbejdspakkerne.

For at opnå disse mål skal det tværnationale samarbejde styrkes, og desuden skal muligheden for at lære af hinanden i en grænseoverskridende udveksling udnyttes. Et væsentligt karakteristikum ved MaP er således de tværnationale aktiviteter, såsom:

  • at lære succesrige og innovative koncepter inden for uddannelse, efteruddannelse og erhvervspraktik i Schleswig-Holstein og Syddanmark at kende
  • at medvirke til en tværnational udveksling af sådanne koncepter mellem Schleswig-Holstein og Syddanmark
  • at tilpasse og implementere velegnede koncepter til uddannelses- og efteruddannelsestilbud fra Schleswig-Holstein og Syddanmark i det andet land
  • i fællesskab at udvikle nye strukturelle tiltag til kvalitetsforbedringer af uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene i programområdet ved at integrere eksisterende vidensressourcer i Schleswig-Holstein og Syddanmark med inddragelse af beslutningstagere inden for uddannelsespolitik og uddannelsesadministration.
Nyheder
MaP afslutningsarrangement i Sønderborg
Sønderborg, 28. maj 2014
Mere...
Matematikundervisning udenfor klasseværelset
Skolen ud i verden – og verden ind i skolen
Mere...
MaP-brochure til matematik og job
Kiel, juli 2014
Mere...
Rapport: Lektiecafémodellen og inklusion
Odense, januar 2014
Mere...
MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken
Kiel, december 2013
Mere...
Flere nyheder