Du er her: Forside / Aktuelt / MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken

MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken

Kiel, december 2013

 

Som allerede præsenteret i nyhedbrevet nr. 3 / 2012, forfølger arbejdspakken 6 af MaP-projektet målet til at udvikle lettilgængelige informationsmaterialer til lærere om matematikkens rolle indenfor videnskaben og arbejdslivet. Imidlertid er en brochure om aktuelle emner og trends i matematikforskning gået i trykken og skal blive sendt til skoler i Syddanmark og Schleswig-Holstein i de kommende uger.

 

Figur: Uddrag af tegneserien om emnet „minimalflader“

 

Hvorfor denne brochure?
Matematiklærere får som regel en flerårig akademisk uddannelse, hvor de desuden lærer den videnskabelige matematik at kende og – i hvert fald gymnasielærere – får et indblik i matematikforskningen. Der findes forskellige grunde til det:

  • Matematikken som disciplin er grundvidenskab for matematikundervisningen og dermed også grundlag for implementering og udformning af læseplaner. De samfundsbestemte uddannelsessind mål forandrer sig muligvis markant i løbet af tiden, men det matematiske grundlag for  skoleundervisningen forbliver derimod stabil.
  • Mange elever læser senere fag, hvor den akademiske matematik spiller en afgørende rolle.
  • Lærere er tit den første kontaktperson for eleverne, når det drejer sig om at vælge studie. For at kunne give velfunderede informationer, har lærere brug for at have et godt overblik over matematikkens rolle inden for de forskellige discipliner.

 

Matematik er i modsætning til gængse (fejlagtige) opfattelser ikke en færdigt udforsket disciplin. Matematikken lever og udvikler sig. Men mens det er forholdsvis let at følge med i nye naturvidenskabelige landvindinger i medierne, er matematikken næsten fuldstændig afskåret fra denne mulighed. Selv i forbindelse med videreuddannelse af lærere præsenteres kun sjældent nye forskningsresultater inden for matematikken. Naturligvis er der undtagelser, som dog er begrænset til de få »århundredets beviser« (Fermats sidste sætning, Poincarés formodning).

En af årsagerne til dette »videreuddannelsesgab« er nok matematikkens kompleksitet. Det er enormt didaktisk krævende at præsentere de nye ideer og landvindinger inden for matematikken på en måde, så folk uden specielle forkundskaber kan forstå dem. Dette gælder også for matematiklærerne, som under deres studie har fået et dyberegående indblik i matematikken, for med årene går meget detailviden om den højere, ikke skolerelevante matematik tabt. Det er ikke noget problem for undervisningen, da det ud over skolematematikken nærmere er den højere matematiks ideer, strategier og argumentationsformer, der er relevante. Men for at følge med i status for den matematiske forskning i faglitteraturen er den manglende detailviden en barriere.

Denne brochure „Aktuelle emner og trends i matematikken“ er et bidrag til at imødegå dette problem. De eksemplarisk udvalgte emner er „minimalflader“, „komplekse tal og astrofysik“, „logik“, „differentialligninger“ og „kombinatorisk optimering“. De skal give et indblik i udvalgte trends inden for matematikforskningen for at udvide billedet af modern matematik. Som præsentationsformer der valgt en dialog, der er udformet som en tegneserie, for at gøre indholdet let tilgængeligt. På denne måde omgås formalisering »i samtalen«, men henvisninger til den originale litteratur gør det muligt at finde frem til den matematisk eksakte præsentation af forskningen. Ved hjælp af henvisninger til websider og litteratur er der muligheden for at videreuddanne på egen hånd.

Her finder I brochuren som pdf-fil til at downloade.

Nyheder
MaP afslutningsarrangement i Sønderborg
Sønderborg, 28. maj 2014
Mere...
Matematikundervisning udenfor klasseværelset
Skolen ud i verden – og verden ind i skolen
Mere...
MaP-brochure til matematik og job
Kiel, juli 2014
Mere...
Rapport: Lektiecafémodellen og inklusion
Odense, januar 2014
Mere...
MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken
Kiel, december 2013
Mere...
Flere nyheder