Du er her: Forside / Aktuelt / Matematikundervisning udenfor klasseværelset

Matematikundervisning udenfor klasseværelset

Skolen ud i verden – og verden ind i skolen

 

De fleste museer og oplevelsessteder i Danmark har undervisningsmateriale knyttet til deres samling. Nogle steder vil undervisningsmaterialet være knyttet til et specifikt skolefag, andre steder er materialet knyttet til elevers overordnede motivation eller kreativitet. I den nye folkeskolereform lægges der vægt på, at en del af undervisningen kan foregå udenfor de normale klasserum, og der lægges vægt på, at skolerne samarbejder med foreninger og institutioner udenfor skolens egen verden.

Matematiklæreren kan måske stadig vælge at holde sig til sit eget klasseværelse, men hvis man arbejder ud fra et kodeks om at forsøge at skabe sammenhæng i elevernes skoledag, så kan matematiklæreren opnå mange fordele ved at engagere sig i samarbejdet med institutioner udenfor skolens mure.

Praktiske råd til matematik ud af huset

  • Tag på forbesøg uden eleverne, hvor du mødes med institutionens undervisningskonsulent eller publikumsansvarlige. På mødet er det en god idé at skrive en uformel samarbejdsaftale og udarbejde en tidsplan for besøget. Undervisningskonsulenten vil ofte have idéer til aktiviteter, som eleverne kan arbejde med. Måske kan det være svært for dig som matematiklærer at se det faglige indhold i nogle af aktiviteterne, men prøv at være loyal over for stedets kendetegn og accepter, at eleverne i løbet af besøget vil arbejde med en anden slags faglighed, end de plejer.
  • lanlæg dagens stationer. Du kan tage udgangspunkt i det eksisterende materiale, men du kan også selv opfinde nogle aktiviteter, så eleverne møder arbejdsstationer eller opgaver fordelt rundt på området. Du kan også finde inspiration til planlægningen ved at kontakte en læreruddannelse eller ved at bruge projektmateriale fra www.learningmuseum.dk. Det er godt, hvis eleverne er bekendt med formålet med dagen og de specifikke mål med de enkelte stationer, men du må også være åben for, at eleverne måske lærer noget helt andet end planlagt.
  • Sørg for, at de fleste stationer er baserede på fysisk eller mundtlig aktivitet og kan køre uden instrukser fra en voksen. Måske kan små videoer give eleverne en ide om, hvad de skal arbejde med, men ofte kan tydelige og korte skriftlige instrukser fungere fint – eleverne kan læse mere end man tror, især hvis der slet ikke er nogen voksen, man kan spørge. Hvis enkelte stationer kræver instruktion kan man arrangere enkelte expert-elever, der på skift kan stå for denne station.
  • Fordel eleverne i grupper før besøget og brug kun ganske kort tid på introduktion til dagens arbejde ved ankomst til institutionen. Det kan være en fordel at lade institutionens konsulent stå for introduktionen, fordi det ofte glider lidt bedre ind, hvis husets ejer præsenterer reglerne, men eleverne vil ofte være ivrige efter at komme i gang, så introduktionen skal holdes kort.
  • Tag materialer fra dagen med hjem enten som fysiske aktiviteter eller som elektroniske opgaver og brug undervisningstid på at arbejde videre med aktiviteterne. I løbet af efterarbejdet kan du hjælpe eleverne med at finde sammenhænge mellem besøget og den almindelige matematik. Ikke fordi der skal være sammenhænge imellem skole og omverden for enhver pris og til alle tider, men det er ærgerligt, hvis besøgene blot bliver parenteser i elevernes liv.

 

 

Samarbejde og udvikling

Samarbejdet mellem verden uden for skolen (hvor der flere steder på for eksempel museer findes en specifik og traditionsrig faglighed) og skolefag er med til at udvide og tydeliggøre de læringsmuligheder, som museer og oplevelsesinstitutioner rummer, samtidig med museet selv bliver udfordret af skolebesøget til at se på samlingen med friske øjne. Udfordringen rammer også de folkeskoleelever, der gennem besøget får sat matematikken, omverden og potentialer fra begge verdener ind i en ny sammenhæng. Og det udfordrer matematiklæreren, som skal arbejde med sit fag gennem flere dimensioner.

Her finder I folderen "Matematikundervisning uden for skolen" som pdf-fil til at downloade.

Læs den fulde artikel under Lærer til lærer på folkeskolen.dk 

Kontakt:
Mie Engelbert Jensen  
mjen@ucsyd.dk

Nyheder
MaP afslutningsarrangement i Sønderborg
Sønderborg, 28. maj 2014
Mere...
Matematikundervisning udenfor klasseværelset
Skolen ud i verden – og verden ind i skolen
Mere...
MaP-brochure til matematik og job
Kiel, juli 2014
Mere...
Rapport: Lektiecafémodellen og inklusion
Odense, januar 2014
Mere...
MaP-brochure til aktuelle emner og trends i matematikken i trykken
Kiel, december 2013
Mere...
Flere nyheder